Plansza

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno- konsultacyjne

6.06.2017 r.– Urząd Gminy Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice

7.06.2017 r.  - Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1, 95-054 Ksawerów

8.06.2017 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska

9.06.2017 r. – Gminne Centrum Informacji w Dmeninie, ul. Dmenin 124, 97-512 Kodrąb

Początek spotkań – godzina 9.00

Tematyka: podsumowanie dotychczas prowadzonych działań w ramach LSR, w tym skierowanych do grup defaworyzowanych, prowadzone nabory, planowane nabory – harmonogram naborów, zasady i możliwości pozyskiwania środków ( ze szczególnym uwzględnieniem projektów grantowych), zasady oceniania i wyboru operacji, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, warsztaty, konsultacje.

 

Szczegółowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod nr tel. 516-963-991

 

 Autor: Izabela Tokarska.  Data: Wtorek, 23 maja 2017r.  302 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca
Baner UE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: osiągnięcie celów i wskaźników wynikających z LSR.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje