Obraz
Plansza

"Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie"

Questy to wierszowane lub pisane prozą wycieczki z zagadkami, które zyskują coraz więcej popularności jako nowa forma promocji walorów turystycznych regionów, gmin i miast.

Mogliśmy się o tym przekonać realizując w poprzednim okresie programowania projekt współpracy, w wyniku którego powstało 16 ścieżek questingowych. Dzięki nim mamy do dziś możliwość pokazania turystom/questowiczom bogactwo dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego miejsc, w których działamy.

Mając to na uwadze oraz duże zainteresowanie tego typu formą spędzania wolnego czasu, zaplanowaliśmy kontynuację projektu w obecnej perspektywie finansowej.

Tytuł projektu: "Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie"

Akronim: QUIZ

Partnerzy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" oraz Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"

Planowany okres realizacji:  styczeń 2017 r. -  czerwiec 2018 r.

Główny cel projektu: "Podniesienie atrakcyjności turystycznej i promocja obszarów działania Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"  poprzez  utworzenie ścieżek questingowych"

Cele szczegółowe projektu: 

1. Promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych za pomocą questów;

2. Uatrakcyjnienie istniejącej sieci szlaków turystycznych poprzez wytyczenie nowych ścieżek questingowych;

3. Zwiększenie dostępu do zasobów lokalnych poprzez:

  • opracowanie i wydanie mapy obszaru
  • opracowanie i druk ulotek questowych
  • opublikowanie ścieżek questingowych na stronach internetowych partnerów projektu,
  • aktualizacja aplikacji na platformy iOS/Android dla nowych questów
  • wykonanie gadżetów promocyjnych związanych z questami
  • prowadzenie akcji promocyjnej w mediach.

 

 

 

Data: Piątek, 2 grudnia 2016r.  13315 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje