Obraz
Plansza

Obowiązki informacyjne dla Beneficjentów

Zgodnie z zapisami § 5 pkt 16 umowy o przyznanie pomocy Beneficjent zobowiązany jest do „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej”.

Niezależnie od obowiązków wynikających z „Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, beneficjent jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych:

- logotypu LGD BUD-UJ RAZEM. Logotyp ten ma być umieszczony pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020. Logotyp LGD nie może być większy od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością).

- informacji w brzmieniu „Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM”.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” uchwałą 6/9/2018 z dnia 18.09.2018r. przyjął dokument „Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”, który ma na celu określenie zasad stosowania logotypu LGD BUD-UJ RAZEM oraz wymaganej, minimalnej formy promocji.

Pliki do pobrania:
Zasady promowania przyjęte przez Zarząd LGD ,,BUD - UJ RAZEM''

lista_obecnosci_z_formularzem_RODO.docx

 

Data: Środa, 19 września 2018r.  9774 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje

Logo