Obraz
Plansza

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"

Zarząd Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się dnia 27.06.2024r. (tj. czwartek) o godz. 16:00 w I terminie i dnia 27.06.2024r. o godz. 16:30 w II terminie w sali Bankietowej "Bachus"

Wszystkie dokumenty dotyczące spotkania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.buduj.eu nie później niż na 7 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Sprawdzenie kworum i prawomocności Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 6. Zebranie składki członkowskiej od osób fizycznych i stowarzyszeń za rok 2024 (20 zł)
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2023.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
 11. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 12. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia.
 14. Prezentacja procedur oceny i wyboru operacji LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW, w tym projektów grantowych.
 15. Dyskusja ws. procedur oceny i wyboru operacji LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW, w tym projektów grantowych.
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

  zaproszenie5.pdf

  01uchwala_-_zatwierdzenie_sprawozdania_finansowego_002.pdf

  02uchwala_-_udzielenie_absolutorium_Zarzadowi.pdf

  sprawozdanie_2.pdf

  sprawozdanie_1.pdf

  sprawozdanie_finansowe1.pdf

  protokol_z_poprzedniego_Walnego.pdf

  _Procedury_wyboru_operacji_LGD_4.0.docx

  Procedury_wyboru_i_oceny_grantobiorcow_3.6.docx

   

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Środa, 12 czerwca 2024r.  156 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje

Logo