Obraz
Plansza

Zapraszamy na konsultacje procedur oceny i wyboru operacji LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Procedury oceny i wyboru operacji LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW
Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@buduj.eu

Projekty procedur dostępne są na stronie www.buduj.eu oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”, Pl. Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00. Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. +44 719 22 29 lub e-mail: biuro@buduj.eu

_Procedury_wyboru_operacji_LGD_31.docx

Z1_Regulamin_naboru_wnioskow.docx

Z2_Rejestr_zlozonych_wnioskow_.docx

Z3_Lista_zlozonych_wnioskow.docx

Z4_Deklaracja_bezstronnosci_pracownika.docx

Z5_Karta_oceny_formalnej_.docx

Z6_Karta_weryfikacji_zgodnosci_z_LSR.docx

Z7_Karta_weryfikacji_zgodnosci_z_Ps_WPR.docx

Z8_Pismo_o_uzupelnienia.docx

Z9_Deklaracja_bezstronnosci_czlonka_Rady.docx

Z10_Karta_zgodnosci_z_kryteriami_wyboru.docx

Z11_Karty_oceny_zgodnosci_z_kryteriami_wyboru_oraz_ustalenia_kwoty_wsparcia_.docx

Z12_Karta_rejestru_interesow.docx

Z13_Lista_operacji_spelniajacych_warunki_udzielenia_wsparcia.docx

Z14_Lista_operacji_nie_spelniajacych_warunki_udzielenia_wsparcia.docx

Z15_Lista_operacji_wybranych_.docx

Z16_Lista_operacji_niewybranych_.docx

Z17_Pismo_informujace_wnioskodawce_o_wynikach_wyboru_.docx

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Czwartek, 11 kwietnia 2024r.  334 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje