Obraz
Plansza

OPERACJA WŁASNA NR 5/2023/OW - brak zgłoszeń zamiaru realizacji

W związku z umieszczeniem w dniu 25 września 2023 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, informujemy, iż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu tematycznego  „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” - przedsięwzięcie „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (NABÓR nr 5/2023/OW).

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Wtorek, 31 października 2023r.  992 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje