Obraz
Plansza

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji Konkursu na „Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich” organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Konkursu na „Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich” dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu objętego lokalną strategią rozwoju.

Konkurs ma na celu przybliżenie działalności KGW, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego podejmowanych przez nich działań, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych gospodyń wiejskich.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą pocztową (data stempla pocztowego jest datą złożenia kroniki), bądź dostarczyć osobiście kronikę prowadzoną przez KGW do siedziby Biura Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd, w terminie od 08.09.2022r. do 07.10.2022r.

Liczba kronik zgłoszonych do konkursu nie może przekroczyć 2 z terenu danej Gminy.

Przyjmowanie kronik konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz RODO odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.buduj.eu. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni telefonicznie na uroczyste wręczenie nagród które odbędzie się dnia 14.10.2022 roku w Stajni Qando w Jeżowie 56B, 97-371 Czartek.

W konkursie brane będą pod uwagę wartości poznawcze i dokumentacyjne, atrakcyjność merytoryczna, estetyka oraz aktywność i osiągnięcia Kół Gospodyń Wiejskich.

Informacje dotyczące konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz RODO znajdziecie Państwo poniżej:

KARTA_ZGLOSZENIA_DO_KONKURSU_NA_NAJCIEKAWSZA_KRONIKE_KGW.docx

Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_RODO.docx

Regulamin_Konkursu_na_Najciekawsza_kronike_Kola_Gospodyn_Wiejskich.pdf

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Wtorek, 6 września 2022r.  2561 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje