Obraz
Plansza

Działania służące promocji obszaru 3/2018/G-1 nabór uzupełniający

                                                     OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G - 1                                Ujazd, 05.10.2018r
                                                                      NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie:,,Działania służące promocji obszaru'' realizowane w  ramach projektu grantowego.

 Termin składania wniosków:

Od dnia 12.10.2018r. do dnia 18.10.2018r.,w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 

Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd
Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.                                                                

Zakres tematyczny:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 3/2018/G - 1 wynosi 24 465 zł

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze granty 3/2018/G - 1_nabór_uzupełniający
1.Przejście do generatora wniosków - otwórz
UWAGA! Każdy nabór/ogłoszenie posiada swój indywidualny lik przekierowujący Grantbiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego ogłoszenia.
2. Instrukcja postępowania z Generatorem
3. Wzór wniosku o powierzenie grantu
4. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu
6. Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu
7. Wzór umowy
8. Wzór sprawozdania
9. Karta weryfikacji zgodności wniosku grantowego z LSR
10. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
11. Lokalne kryteria wyboru
12. Cele i Wskaźniki
13. Formularz odwołania od decyzji Rady
14. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' na lata 2014-2020.
15. Regulamin obrad Rady
16. Klauzule ,,RODO''
-RODO klauzula dla grantobiorców
-RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

Data: Piątek, 5 października 2018r.  3433 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje