Obraz
Plansza

8/2018/G ,,Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu"

                                                     OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2018/G                                   24.09.2018r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie: Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”.

             Termin składania wniosków:

Od dnia 08.10.2018r. do dnia 22.10.2018r.,w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku

             Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”,Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

             Zakres tematyczny:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

             Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 8/2018/G wynosi 295 750 zł

             Załączniki:

Ogłoszenie o naborze 8 2018 G
1.Przejście do generatora wniosków -  otwórz
UWAGA! Każdy nabór/ogłoszenie posiada swój indywidualny lik przekierowujący Grantbiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego ogłoszenia.
2. Instrukcja postępowania z Generatorem
3. Wzór wniosku o powierzenie grantu
4. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu
6. Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu
7. Wzór umowy
8. Wzór sprawozdania
9. Karta weryfikacji zgodności wniosku grantowego z LSR
10. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
11. Lokalne kryteria wyboru
12. Cele i wskaźniki
13. Formularz odwołania od decyzji Rady
14. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' na lata 2014-2020.
15. Regulamin obrad Rady
16. RODO klauzula dla grantobiorców
17. RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

 

Data: Poniedziałek, 24 września 2018r.  4126 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje