Obraz
Plansza

1/2018 Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu".

                                                     OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018                                          19.04.2018r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie: ,, Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu''.

             Termin składania wniosków:

Od dnia 07.05.2018r. do dnia 21.05.2018r. w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku

             Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”,Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

             Zakres tematyczny:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

             Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 1/2018 wynosi 348 000 zł

             Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
1. Karta weryfikacji
2. Kryteria wyboru
3. Cele i wskaźniki
4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z z danymi LGD - Otwórz
- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz
- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z  - otwórz
5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
6. Lista wymaganych dokumentów
7. Lista wymaganych dokumentów
8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy.
- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
- Zestawienie finansowo-rzeczowe  (pdf.) - otwórz
- Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
- Kary administracyjne  - otwórz
- Kary administracyjne  - otwórz
9. Formularz wniosku o płatność.
- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz
11. Procedury
12. LSR na lata 2014-2020
13. Regulamin obrad Rady

 

Data: Czwartek, 19 kwietnia 2018r.  3843 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje