Obraz
Plansza

7/2018/G ,,Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczgeo, kulturowego i historycznego obszaru".

                                                     OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2018/G                                   19.04.2018r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie:„Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczgeo, kulturowego i historycznego obszaru''.

             Termin składania wniosków:

Od dnia 07.05.2018r. do dnia 21.05.2018r.,w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku

             Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”,Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

             Zakres tematyczny:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

             Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 7/2018/G wynosi 77 000 zł

             Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
1. Przejście do generatora - otwórz
UWAGA! Każdy nabór/ogłoszenie posiada swój indywidualny lik przekierowujący Grantbiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego ogłoszenia.
2. Instrukcja postępowania z Generatorem
3. Wzór wniosku o powierzenie grantu
4. Instrukcja
5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu
6. Instrukcja
7. Wzór umowy
8. Wzór sprawozdania
9. Karta weryfikacji
10. Procedury
11. Karta oceny
12. Kryteria wyboru
13. Cele i wskaźniki
14. Formularz odwołania od decyzji Rady
15. LSR na lata 2014-2020
16. Regulamin obrad Rady

 

Data: Czwartek, 19 kwietnia 2018r.  3822 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje