Obraz
Plansza

Zapraszamy na KOLEJNE konsultacje procedur oceny i wyboru operacji LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW

Procedury oceny i wyboru operacji LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW
Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@buduj.eu

Projekty procedur dostępne są na stronie www.buduj.eu oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”, Pl. Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00. Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. +44 719 22 29 lub e-mail: biuro@buduj.eu

_Procedury_wyboru_operacji_LGD_4.0.docx

Z1_Rejestr_zlozonych_wnioskow_.docx

Z2_Deklaracja_bezstronnosci_pracownika.docx

Z3_Karta_oceny_formalnej_.docx

Z4_Karta_weryfikacji_zgodnosci_z_LSR.docx

Z5_Karta_weryfikacji_zgodnosci_z_PS_WPR.docx

Z6_Pismo_o_uzupelnienia.docx

Z7_Deklaracja_bezstronnosci_czlonka_Rady.docx

Z8_Karta_zgodnosci_z_kryteriami_wyboru1.docx

Z9_Karty_oceny_zgodnosci_z_kryteriami_wyboru_oraz_ustalenia_kwoty_wsparcia_.docx

Z10_Karta_rejestru_interesow.docx

Z11_Lista_operacji_spelniajacych_warunki_udzielenia_wsparcia.docx

Z12_Lista_operacji_nie_spelniajacych_warunki_udzielenia_wsparcia.docx

Z13_Uchwala_w_sprawie_wyboru_operacji.docx

Z14_Lista_operacji_wybranych_.docx

Z15_Lista_operacji_niewybranych_.docx

Z16_Pismo_informujace_wnioskodawce_o_wynikach_wyboru_.docx

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Poniedziałek, 17 czerwca 2024r.  222 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje

Logo