Obraz
Plansza

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"

W dniu 22.09.2021r. w Sali Bankietowej KiM w Gorzkowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM". Przewodnicym Zebrania został wybrany Pan Piotr Łączny.  Na zebraniu podjęte zostały cztery uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Zarządowi, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok 2020, zmieniono zapisy regulaminu obrad Rady oraz podjeto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na na działalność Zarządu. Po części oficjalnej spotkania nastapiła część integracyjna. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zebrania za przybycie.

 

 

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Czwartek, 23 września 2021r.  685 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje