Obraz
Plansza

Kody PKD wykluczone z pomocy PROW 2014-2020

Zanim wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony należy sprawdzić przy pomocy Schematu Klasyfikacji kodów PKD 2007r. czy kod PKD planowanej działalności gospodarczej nie jest wykluczony ze wsparcia PROW 2014-2020

Schemat Klasyfikacji Kodów PKD dotyczy wnioskodawców w zakresach:

  • podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;
  • rozwijania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;
  • tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Operacje wykluczone ze wsparcia PROW 2014-2020 zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm):

§ 8. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa;

 

pkd-2007-schemat.pdf

 

Data: Poniedziałek, 29 marca 2021r.  1709 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje

Logo