Obraz
Plansza

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"

Zarząd Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się dnia 31.05.2023r. (tj. ŚRODA) o godz. 16:00 w I terminie i dnia 31.05.2023r. o godz. 16:30 w II terminie w sali Bankietowej "Bachus" ul. Główna 158, 97-318 Czarnocin.

Zarząd Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się dnia 31.05.2023 (tj. środa) o godz. 16:00 w I terminie i dnia 31.05.2023 o godz. 16:30
w II terminie w Sali Bankietowej "Bachus" ul. Główna 158, 97-318 Czarnocin.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawdzenie kworum i prawomocności Walnego Zebrania Członków.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2022.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi
 10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
 11. Przedstawienie propozycji zmian regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
 12. Uchwalenie jednolitego tekstu regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
 13. Przedstawienie propozycji zmian regulaminu obrad Rady LGD.
 14. Uchwalenie jednolitego tekstu regulaminu obrad Rady LGD.
 15. Wybory uzupełniające do RADY LGD.
 16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyboru i odczytanie wyników głosowania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniania składu członków Rady.
 18. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania w ramach PROW na lata 2023-2027 zawartych w LSR na lata 2023-2027.
 20. Wolne wnioski
 21. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

                                                                                    Za Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Środa, 24 maja 2023r.  965 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje

Logo