Obraz
Plansza

3/2022/G „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców ”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ujazd, 26.05.2022r.

                                                                         OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie: „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców ”

Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 09.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r., w godzinach od 9:00 do 15:00  

Miejsce i tryb składania wniosków:

 Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” , Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

 Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

Zakres tematyczny projektu:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 3/2022/G wynosi  170 000,00 zł/ 42 500 euro.

Załączniki:

Ogloszenie_o_naborze_3_2022_G_warsztaty.doc

1.Przejście do generatora wniosków online - OTWÓRZ

UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu

2.Instrukcja postępowania z Generatorem

3.Wzór wniosku o powierzenie grantu

4.Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

5.Wzór wniosku o rozliczenie grantu

6.Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

7.Wzor_umowy_o_powierzenie_grantu1.pdf

8.Wzór sprawozdania

9.Karta_weryfikacji_zgodnosci_wniosku_grantowego_z_LSR3.doc

10.Karta_oceny_wedlug_lokalnych_kryteriow_wyboru3.pdf

11.LOKALNE_KRYTERIA_WYBORU_GRANTY.pdf

12.Planowane_do_osiagniecia_w_ramach_naboru_nr_3_2022_G_cele_i_wskaznik.doc

13.Formularz_odwolania_od_decyzji_Rady.pdf

14.Lokalna_Strategia_Rozwoju_na_lata_2014-2020_-_aktualizacja_z_dnia_27.04.2021r..pdf

15.Regulamin obrad Rady

16.Formularz_PRODUKT_LOKALNY_.pdf

17.Formularz_INNOWACYJNOSC_.pdf

18.Formularz_GRUPY_DEFAWORYZOWANE_.pdf

19.RODO klauzula dla grantobiorców

20.RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

21.regulamin_doradztwa_LGD_2021.pdf

 

Data: Czwartek, 26 maja 2022r.  1216 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje