Obraz
Plansza

2/2021/G „Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”

                       

                                                                                                                                             Ujazd, 29.03.2021r

                                                                OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie: „Rozwój i wyposażenie  ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

  Od dnia 12.04.2021 r. do dnia 07.05.2021 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku  

Miejsce i tryb składania wniosków:

 Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” , Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

Zakres tematyczny projektu:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 2/2021/G wynosi 240 000,00 zł.

Załączniki:

Ogloszenie_o_naborze_2.2021.G.pdf

1.Przejście do generatora wniosków online - OTWÓRZ

UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu

2.Instrukcja postępowania z Generatorem

3.Wzór wniosku o powierzenie grantu

4.Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

5.Wzór wniosku o rozliczenie grantu

6.Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

7.Wzor_umowy_o_powierzenie_grantu1.pdf

8.Wzór sprawozdania

9.Karta_weryfikacji_zgodnosci_wniosku_grantowego_z_LSR3.doc

10.Karta_oceny_wedlug_lokalnych_kryteriow_wyboru3.pdf

11.LOKALNE_KRYTERIA_WYBORU_GRANTY.pdf

12.Cele_i_wskazniki_2_2021_G-_Zal_121.pdf

13.Formularz_odwolania_od_decyzji_Rady.pdf

14.LSR_aktualizacja_14.12.2020r.do_UM.pdf

15.Regulamin obrad Rady

16.Formularz_PRODUKT_LOKALNY_.pdf

17.Formularz_INNOWACYJNOSC_.pdf

18.Formularz_GRUPY_DEFAWORYZOWANE_.pdf

19.RODO klauzula dla grantobiorców

20.RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

 

Data: Poniedziałek, 22 marca 2021r.  1786 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje