Obraz
Plansza

1/2021/G „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru ”

                                                                                                                                  Ujazd, 28.01.2021 r

                                                         OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie: „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru ”

Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

  Od dnia 11.02.2021 r. do dnia 03.03.2021r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku  

Miejsce i tryb składania wniosków:

 Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” , Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

Zakres tematyczny projektu:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 1/2021/G wynosi 198 000,00 zł.

Załączniki:

Ogloszenie_o_naborze_1_2021_G_podmioty1.doc

1.Przejście do generatora wniosków online - OTWÓRZ

UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu

2.Instrukcja postępowania z Generatorem

3.Wzór wniosku o powierzenie grantu

4.Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

5.Wzór wniosku o rozliczenie grantu

6.Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

7.Wzor_umowy_o_powierzenie_grantu_Aktualizacja__07.08.2020_.pdf

8.Wzór sprawozdania

9.Karta_weryfikacji_zgodnosci_wniosku_grantowego_z_LSR_styczen_2021.doc

10.karta_oceny_wedlug_lokalnych_kryteriow_wyboru2.pdf

11.Lokalne_kryteria_wyboru_operacji_dla_projektow_grantowych2.pdf

12.Cele_i_wskazniki_1_2021_G-_Zal_12.docx

13.Formularz odwołania od decyzji Rady

14.LSR_aktualizacja_14.12.2020r.do_UM.pdf

15.Regulamin obrad Rady

16.Formularz_-_PRODUKT_LOKALNY.pdf

17.Formularz_-_INNOWCYJNOSC.pdf

18.RODO klauzula dla grantobiorców

19.RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

 

Data: Czwartek, 28 stycznia 2021r.  1097 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje