Obraz
Plansza

5/2020/G „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”

                                                                                                                                                                                         Ujazd, 25.08.2020 r.

       

                                                            OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie: „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” 

 Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

  Od dnia 08.09.2020 r. do dnia 29.09.2020 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku  

Miejsce i tryb składania wniosków:

 Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” , Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

Zakres tematyczny projektu:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 5/2020/G wynosi  84 430,00 zł.

Załączniki: 

B1.pdf

1. Przejście do generatora wniosków - otwórz    UWAGA! Każdy nabór/ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantbiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego ogłoszenia.

2.Instrukcja postępowania z Generatorem

3.Wzór wniosku o powierzenie grantu

4.Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

5.Wzór wniosku o rozliczenie grantu

6.Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

7.Wzór umowy

8.Wzór sprawozdania

9.Karta weryfikacji zgodności wniosku grantowego z LSR

10.karta_oceny_wedlug_lokalnych_kryteriow_wyboru2.pdf

11.Lokalne_kryteria_wyboru_operacji_dla_projektow_grantowych2.pdf

12.Planowane_do_osiagniecia_cele_i_wskazniki.pdf

13.Formularz odwołania od decyzji Rady

14.Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' na lata 2014-2020.

15.Regulamin obrad Rady

16.Formularz_-_PRODUKT_LOKALNY.pdf

17.Formularz_-_INNOWCYJNOSC.pdf

18.RODO klauzula dla grantobiorców

19.RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

 

Data: Wtorek, 25 sierpnia 2020r.  1917 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje