Obraz
Plansza

3/2020/G „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

                                                                                                                                                                           Ujazd, 24.02.2020 r.

                                                                     

                                                                        OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie:  „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 09.03.2020 r. do dnia 07.04.2020 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku  

Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” , Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

Zakres tematyczny projektu:  

  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

  Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 3/2020/G wynosi 193 100 zł.

     Załączniki: 

B._1._Ogloszenie_o_naborze_granty_3_2020_G.doc

1.Przejście do generatora wniosków - otwórz         UWAGA! Każdy nabór/ogłoszenie posiada swój indywidualny lik przekierowujący Grantbiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego ogłoszenia.

2.Instrukcja postępowania z Generatorem

3.Wzór wniosku o powierzenie grantu

4.Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

5.Wzór wniosku o rozliczenie grantu

6.Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

7.Wzór umowy

8.Wzór sprawozdania

9.Karta weryfikacji zgodności wniosku grantowego z LSR

10.Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru

11.Lokalne kryteria wyboru

12.Planowane_do_osiagniecia_w_ramach_naboru_nr_3_2020_G_cele_i_wskazniki.doc

13.Formularz odwołania od decyzji Rady

14.Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' na lata 2014-2020.

15.Regulamin obrad Rady

16.RODO klauzula dla grantobiorców

17.RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

 

Data: Poniedziałek, 24 lutego 2020r.  2079 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje