Obraz
Plansza

2/2020/G „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

                                                                                                                                                                                              Ujazd, 02.01.2020 r

                                                                                     OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie:  „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 16.01.2020 r. do dnia 14.02.2020 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku  

Miejsce i tryb składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” , Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

 Zakres tematyczny projektu:

 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia

 Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 2/2020/G wynosi 201 636 zł.

Załączniki: 

B._1._Ogloszenie_o_naborze_granty_2_2020_G_1.doc

1.  Przejście do generatora wniosków - otwórz     UWAGA! Każdy nabór/ogłoszenie posiada swój indywidualny lik przekierowujący Grantbiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego ogłoszenia.

2. Instrukcja postępowania z Generatorem

3. Wzór wniosku o powierzenie grantu

4. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu

6. Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

7. Wzór umowy

8. Wzór sprawozdania

9. Karta weryfikacji zgodności wniosku grantowego z LSR

10. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru

11. Lokalne kryteria wyboru

12. Planowane_do_osiagniecia_w_ramach_naboru_nr_2_2020_G_cele_i_wskazniki.doc

13. Formularz odwołania od decyzji Rady

14. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' na lata 2014-2020.

15. Regulamin obrad Rady

16. RODO klauzula dla grantobiorców

17. RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

 

Data: Czwartek, 2 stycznia 2020r.  2318 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje