Obraz
Plansza

LGD "BUD-UJ RAZEM" zatrudni Młodszego Specjalistę ds. promocji, aktywizacji i informacji

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:Młodszy specjalista ds. promocji, aktywizacji i informacji

Wymiar etatu – ½ etatu
Zatrudnienie: umowa o pracę
Ilość wakatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Podstawy znajomości aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD;
 3. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów edytorów tekstu    i arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi grafiki oraz komunikatorów i Internetu.
 4. Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;
 5. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
 6. Prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań:

 1. Organizacja i obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości, w tym protokołowanie i dokumentowanie fotograficzne imprez
 2. Organizowanie szkoleń, spotkań konsultacyjnych/informacyjnych, konferencji i innych zaplanowanych przez LGD, w tym dokumentowanie fotograficzne imprez,
 3. Organizowanie i prowadzenie działań animacyjnych w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” zgodnie z planem komunikacji stanowiącym załącznik do LSR
 4. Opracowanie merytoryczne materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych
 5. Współpraca z mediami
 6. Redagowanie notatek prasowych i innych materiałów tekstowych
 7. Obsługa stron internetowych www.buduj.eu, www.lokals.pl, www.budujrazem.questing.pl
 8. Przygotowanie materiału zdjęciowego do edycji na stronach
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami
 10. Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia, związanych z obszarem LGD oraz realizacją LSR
 11. Wdrażanie planu komunikacji stanowiącego załącznik do LSR
 12. Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- list motywacyjny;
- życiorys – curriculum vitae;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
- dokumenty poświadczające staż pracy;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie od 13.08.2018 r. do 24.08.2018 r.
na adres:
Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”
Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

 • osobiście w Biurze LGD, od pn-pt w godzinach 8:00-16:00
 • pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres

Etapy konkursu:
- Złożenie dokumentów przez Kandydatów;
- Rozmowa kwalifikacyjna;
- Ogłoszenie wyników;

 

 Autor: Piotr Deperasiński.  Data: Poniedziałek, 13 sierpnia 2018r.  424 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje