Obraz
Plansza

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"

Zarząd Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się dnia 21.06.2022r. (tj. wtorek) o godz. 16:00 w I terminie i dnia 21.06.2022r. o godz. 16:30 w II terminie w restauracji „Zajazd Piwowarski” Bronisławów 3A, 97-225 Ujazd.

Uprzejmie informujemy, że w związku z dobiegającą do końca kadencją władz Stowarzyszenia na niniejszym Walnym Zebraniu Członków odbędą się również wybory do organów Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna).

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Sprawdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 7. Zebranie składki członkowskiej od osób fizycznych i stowarzyszeń za rok 2022 (10 zł)
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 9. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 12. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
 13. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 14. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia.
 15. Wybory do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 18. Wolne wnioski
 19. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Piątek, 27 maja 2022r.  400 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje