Obraz
Plansza

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

STOWARZYSZENIE LGD ,,BUD-UJ RAZEM" ZAPRASZA NA WARSZTAT REFLEKSYJNY.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 12 lutego 2020 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM" w Ujeździe.Warsztat jest elementem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Moderatorem warsztatów będzie Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

 • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać
  za zadowalającą?
 • Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 • Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
 • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?
 • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 • Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;
 • Sposób wykorzystania rekomendacji

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Stowarzyszenia ale także naszych beneficjentów i obecnych wnioskodawców.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 lutego 2020 r. do godziny 15:00 na adres e-mail: w.adamczyk@buduj.eu lub telefonicznie: 44 719 22 29

Ważne: Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Środa, 22 stycznia 2020r.  745 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje