Obraz
Plansza

Finał Akademii Lokalnych Liderów

„Akademia Lokalnych Liderów – cykl szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu LGD „BUD-UJ RAZEM”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” dzięki funduszom pozyskanym na realizację operacji pt. „Akademia Lokalnych Liderów – cykl szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stała się organizatorem cyklu szkoleń skierowanych do przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, których siedziba znajduje się na terenie objętym lokalną grupą działania. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez lokalnych liderów, odnośnie różnych aspektów funkcjonowania ich organizacji od rejestracji KGW w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skończywszy na obowiązkach sprawozdawczych którym podlegają organizacje,  ze względu na nieznajomość przepisów prawa oraz utrudniony dostęp do źródeł informacji, narodził się pomysł organizacji szkoleń o tejże tematyce mając na celu pomoc członkom KGW bądź OSP zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania swoją organizacją. Wydarzenie zostało szeroko wypromowane wśród lokalnej społeczności poprzez umieszczanie informacji o szkoleniu na stronach internetowych urzędów Gmin należących do lokalnej grupy działania oraz stronie internetowej Stowarzyszenia. Ze względu na duży obszar Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” (20 samorządów gminnych oraz powiat) obszar ten został podzielony na 4 części. W każdej z nich zorganizowano cykl szkoleniowy składający się z 3 modułów. Łączenie 4 szkolenia, każde składające się z 3 modułów tj. bloków tematycznych:

  • MODUŁ I - prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia – definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia.
  • MODUŁ II - polityka rachunkowości w stowarzyszeniu- zasady rachunkowości zgodnie
    z ustawą o rachunkowości; zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty administracyjne, pozostałe koszty
    i przychody, koszty i przychody finansowe; ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego; Ewidencja typowych zdarzeń – składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat; sprawozdania finansowe  i inne stowarzyszeń w czasie działania; podatkowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń (obowiązki rejestracyjne, podatek CIT, podatek PIT, podatek VAT).
  • MODUŁ III -  produkt lokalny;  sprzedaż produktów lokalnych; wykorzystanie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie LGD.

Szkolenia odbyły się we wrześniu br. w czterech miejscowościach: Gomunice, Ujazd, Piotrków Trybunalski oraz Tuszyn. W szkoleniu wzięło udział 60 osób, udział w spotkaniach był nieodpłatny. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, o wzięciu udziału w szkoleniu decydowała kolejność zgłoszeń. Podczas każdego ze spotkań zapewniony był catering dla wszystkich uczestników. Uwieńczeniem cyklu szkoleń zostało wydanie publikacji instruktażowej dotyczącej prawidłowego zawiązania, prowadzenia i rozliczania organizacji pozarządowych oraz informacji jak produkować i wytwarzać produkty metodą tradycyjną zgodnie z obowiązującym prawem. Na zakończenie zorganizowano wspólne spotkanie podsumowujące, na którym to zaprezentowano wybrane działania uczestników. Była to również okazja do wymiany wspólnych doświadczeń. Organizacja cyklu szkoleń, seminarium oraz wydanie publikacji stanowiły spójne działania, które umożliwiły uczestnikom projektu pozyskanie wiedzy oraz wymianę doświadczeń, co przysłużyło się aktywizacji lokalnej społeczności, podniesieniu jej motywacji, integracji lokalnego środowiska, podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich.

 

 

 Autor: Urszula Kocięba.  Data: Poniedziałek, 30 września 2019r.  1544 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje