Obraz
Plansza

Umowa o przyznaniu pomocy

Informujemy, że 13.06.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Pan Wojciech Olborski - Prezes Zarządu wraz z Panem Mironem Ossowskim - Wiceprezesem Zarządu podpisali umowę o przyznanie pomocy z zakresu: Zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Celem operacji jest przebudowa i wyposażenie niekomercyjnych obiektów pełniących funkcje kulturalne mających za zadanie poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD ,,BUD-UJ RAZEM'' oraz rozwój obszarów wiejskich przez tworzenie miejsc rekreacji wypoczynku i kultury.

Wkrótce podpisanie umów z Grantobiorcami. :)

 Autor: Urszula Kocięba.  Data: Piątek, 14 czerwca 2019r.  868 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje